• Równe traktowanie miasta i wsi

  • Maksymalne pozyskiwanie środków europejskich na rozwój

  • Przyjazny urząd

  • Efektywne zamówienia publiczne

  • Nowoczesne szkolnictwo i edukacja

  • Rozwój infrastruktury, zwłaszcza drogowej, a w szczególności dróg powiatowych

ZDZISŁAW PASICH - Okręg 17Okręg 17

ŁOBZÓW (z Wymysłowem), ZABAGNIE

40 lat, kpt pożarnictwa w PSP w Katowicach, działacz społeczny.