• Równe traktowanie miasta i wsi

  • Maksymalne pozyskiwanie środków europejskich na rozwój

  • Przyjazny urząd

  • Efektywne zamówienia publiczne

  • Nowoczesne szkolnictwo i edukacja

  • Rozwój infrastruktury, zwłaszcza drogowej, a w szczególności dróg powiatowych

ANDRZEJ DUCH - Okręg 16Okręg 16

KĄPIELE WIELKIE

35 lat, absolwent AGH, obecnie pracuje na kierowniczym stanowisku w prywatnej firmie.