• Równe traktowanie miasta i wsi

  • Maksymalne pozyskiwanie środków europejskich na rozwój

  • Przyjazny urząd

  • Efektywne zamówienia publiczne

  • Nowoczesne szkolnictwo i edukacja

  • Rozwój infrastruktury, zwłaszcza drogowej, a w szczególności dróg powiatowych

LESZEK SIKORA - Okręg 14Okręg 14

ZAŁĘŻE, DOMANIEWICE

60 lat, prywatny przedsiębiorca, działacz społeczny.