• Równe traktowanie miasta i wsi

  • Maksymalne pozyskiwanie środków europejskich na rozwój

  • Przyjazny urząd

  • Efektywne zamówienia publiczne

  • Nowoczesne szkolnictwo i edukacja

  • Rozwój infrastruktury, zwłaszcza drogowej, a w szczególności dróg powiatowych

Okręg 3

EWA KAZIMIERSKA - Okręg 3WOLBROM ul. Wiejska, os. B. Chrobrego

Szanowni Mieszkańcy Wolbromia
W dniu 16 listopada 2014 r. w Naszym Mieście odbędą się wybory do samorządu gminnego

Najważniejszym organem gminy jest Rada, która podejmując  uchwały „stanowi o kierunkach jego działania” samorządu art. 18 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym, tym samym  wytycza kierunki  wydatkowania pieniędzy z budżetu Gminy. Rada decyduje, co Burmistrz  będzie realizował i nadzoruje wykonanie uchwał. Dlatego tak ważne jest kto będzie reprezentował mieszkańców w Radzie mającej tak szerokie kompetencje.

Jeżeli obdarzycie mnie państwo zaufaniem w  kadencji 2014 -2018 zobowiązuję  się do złożenia uchwał dotyczących:
- przekształcenia  budżetu  gminy w budżet zadaniowy, wówczas każdy mieszkaniec będzie wiedział co i ile kosztowało np.: zadanie, inwestycja,
- budżetu partycypacyjnego, czyli takiego który realizuje inicjatywy mieszkańców. Doprawdy nie   potrafię zrozumieć dlaczego sołectwa posiadają środki, którymi gospodarują a prawie 9000 mieszkańców Wolbromia nie posiada funduszu miejskiego,
- przebiegu obwodnicy Wolbromia,
- funduszu stypendialnego dla uczniów Szkół z terenu Miasta i Gminy,
- sfinansowania szczepień dzieci i osób w starszym wieku,
- likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej,
- poprawy komunikacji pomiędzy południową i północna częścią miasta,
- zamrożenia ceny wody i ścieków,
- odebrania uprawnień  dotyczące gospodarowania nieruchomościami scedowanch przez Radę Miejską na Burmistrza.
- ograniczenia swobodnego zaciągania zobowiązań przez Burmistrza w ramach rezerwy budżetowej.
- będę dążyła aby pieniądze pozyskane ze sprzedaży majątku miejskiego były przeznaczane tylko na inwestycje realizowane w Wolbromiu.

Szanowni Mieszkańcy to tylko przykładowe wyliczenie inicjatyw z jakimi zamierzam wystąpić, jeżeli obdarzycie mnie swoim zaufaniem  w dniu 16 listopada 2014 roku. Postawienie  przy moim nazwisku znaku oznaczającego wybór będzie dla mnie zaszczytem i obowiązkiem. Mandat radnej w Gminie Wolbrom pełnię od 2002 roku, wykazując się aktywnością zgłaszając projekty uchwał, liczne interpelacje i zapytania. Moją dewizą jest niezależność, rzetelność i doświadczenie co gwarantuje realizację wyżej wymienionych inicjatyw. Moje zaangażowanie w pracy zawodowej i działalności społecznej zostało docenione, zostałam odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużony Pracownik Służby Zdrowia.