• Równe traktowanie miasta i wsi

  • Maksymalne pozyskiwanie środków europejskich na rozwój

  • Przyjazny urząd

  • Efektywne zamówienia publiczne

  • Nowoczesne szkolnictwo i edukacja

  • Rozwój infrastruktury, zwłaszcza drogowej, a w szczególności dróg powiatowych

Szanowny Pan
Stanisław Tomasz Kołodziej
Kandydat na Burmistrza MiG Wolbrom

Szanowny Tomku!

Zwracam się z uprzejmą propozycją zorganizowania publicznej debaty pomiędzy nami, obejmującej prezentację kandydatów, ich dotychczasowego dorobku, programów wyborczych oraz oczywiście dyskusję pomiędzy kandydatami, odpowiedzi na wzajemne pytania oraz pytania wyborców.

Debatę proponuję poprowadzić według formuły, zgodnie z którą najpierw każdy z kandydatów przedstawia swoja krótką (np. 2 min.) charakterystykę. Potem następuje zwięzłe przedstawienie programu (np. 5 min.). Dalej prowadzona byłaby już właściwa debata. Proponuję podzielić ją na bloki tematyczne: administracja (czy może być taniej i efektywniej), oświata (co dalej z naszą oświatą), środki europejskie (w jaki sposób zwiększyć ilość środków europejskich w MiG Wolbrom), inwestycje (inwestycje jako klucz do rozwoju), sport i rekreacja (nie samą pracą żyje człowiek), bezpieczeństwo. W ramach poszczególnych bloków tematycznych doszłoby do odpowiedzi na pytania wyborców (np. 5-6 pytań do każdego kandydata). Następnie każdy z kandydatów miałby prawo zadać po kilka (np. 3-4) pytań każdemu z kontrkandydatów Na koniec każdy z kandydatów miałby np. 1 minutę na podsumowanie. Kolejność wystąpień zostanie ustalona w drodze losowania.

 

Ponieważ jest nas dwóch, proponuję zapewnienie każdemu kandydatowi po 200 miejsc na widowni dla swoich wyborców.

Wszelkie niekulturalne zachowania publiczności typu gwizdy, tupanie, buczenie byłyby niedopuszczalne.

Debatę proponuję zorganizować w Domu Kultury w Wolbromiu, w sali kinowej dnia 26.11.2014 r. o godz. 18:00. Jest to data dostarczenie odległa, że zdążymy się przygotować do starcia, jak również przygotują się nasze sztaby. Jednocześnie umożliwi to odpowiednie nagłośnienie tego wydarzenia celem zapewnienia jak największej frekwencji, zarówno na miejscu, jak w domach, gdyż proponuję transmitować debatę za pomocą łączy internetowych, telewizji kablowej lub obu tych mediów łącznie.

Powyższa data będzie jednocześnie odpowiednio bliska wyborów, tak że wyborcy będą mieli świeżo pamięci podczas głosowania nasze wystąpienia podczas debaty oraz czas na przeanalizowanie naszych propozycji, przedyskutowanie ich w gronie rodziny i znajomych, a tym samym możliwość podjęcia przemyślanej, świadomej decyzji wyborczej.

Ciężar logistyki całego przedsięwzięcia zobowiązuję się wziąć na barki swoje i mojego Komitetu Wyborczego, choć oczywiście Twoja pomoc Tomku, jak i Twojego Sztabu, będzie mile widziana.

Koszty przedsięwzięcia, ze względu na wiążące nas limity wydatków, proponuję podzielić po równo pomiędzy komitetami.

Prowadzenie debaty proponuję powierzyć osobie z doświadczeniem medialnym, ale pochodzącej spoza Powiatu Olkuskiego, celem zagwarantowania pełnego obiektywizmu.

Oczywiście powyższe pomysły stanowią jedynie propozycje, gdyż jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i rozwiązania, które pozwolą ostatecznie wykrystalizować się najbardziej przejrzystej formie debaty. Szczegóły ustalą już nasze sztaby wyborcze.

 

Łączę wyrazy szacunku
Adam Zielnik